ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

A bérléscentrum.hu egy ingyenesen igénybe vehető, bérbeadásra szakosodott weboldal, amely egy helyre gyűjti az országban fellelhető bérléssel, kölcsönzéssel, bérelhető szolgáltatásokkal foglalkozó cégek és magánszemélyek ajánlatait. Az oldalon mind a magánszemélyek, mind a bérbeadással foglalkozó cégek egyaránt ingyenesen hirdethetnek az Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételek szerint.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Dante Design Kereskedelmi Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.; Adószám: 22726496-2-43; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://berlescentrum.hu (a továbbiakban: bérléscentrum.hu) honlap böngészésével, használatával kapcsolatos általános felhasználási feltételeket rögzítse.

Az Üzemeltető adatai:

 • Cégnév: Dante Design Kereskedelmi Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-940785
 • Adószám: 22726496-2-43
 • Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
 • E-mail: info@berlescentrum.hu

 

Általános rendelkezések

II/1. Jelen Általános Szerződési Feltételre a fenti rendelkezéseken túlmenően a Ptk. általános rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók.

II/2. A jelen ÁSZF szempontjából Felhasználónak minősül minden cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki

 • az bérléscentrum.hu-ra feltölti hirdetését,
 • a feltöltött hirdetésre ajánlatot tesz a bérléscentrum.hu-n keresztül,
 • igénybe veszi az bérléscentrum.hu bármely további szolgáltatását.

II/3. A Felhasználó a bérléscentrum.hu oldal böngészésével és használatával (továbbiakban: Szolgáltatás) elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t elolvasta, a benne foglaltakkal egyetért, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II/4. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy közte és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

II/5. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

II/6. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a bérléscentrum.hu oldal Szolgáltatását igénybe vevő hirdetők és látogatók a honlapot a saját felelősségükre használják.

II/7. A Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérléscentrum.hu-n elhelyezett hirdetéseinek képeit az Üzemeltető felhasználja szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében (Facebook kampányok, szórólapok, stb.).

 

Üzemeltető felelőssége

III/1. Üzemeltető kijelenti, hogy az általa működtetett bérléscentrum.hu honlap segítségével csupán a lehetőséget teremti meg a bérlők és bérbeadók számára, hogy az oldalon keresztül egymásra találjanak, a konkrét bérbeadási folyamatban azonban már nem vesz részt. Az Üzemeltető kizárólag felületet biztosít a Felhasználók hirdetéseinek elhelyezéséhez, illetve bizonyos reklámok megjelenítéséhez. Ebből kifolyólag semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó által megjelenített hirdetési tartalomért, illetve az oldalon megjelenített reklámanyagok tartalmáért, ideértve az ezekkel összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni károkat. Üzemeltető kijelenti, hogy a hirdetésekhez kapcsolódó teljes körű felelősség a hirdetés feladóját, illetve a hirdetést, reklámot elhelyező megbízóját terheli.

III/2. Felhasználó elismeri, hogy hirdetése tartalmáért, illetve az általa esetlegesen harmadik félnek okozott károkért teljes felelősségvállalással tartozik.

III/3. Üzemeltető nem vállal felelősséget az bérléscentrum.hu oldalon a Felhasználók által meghirdetett termékek/szolgáltatások minőségéért, biztonságáért, valódiságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogszabályba ütköző, illetve bárminemű etikai vagy erkölcsi szempontból aggályos hirdetést módosítson, vagy töröljön a rendszerből. Üzemeltető jogosult, de nem köteles a hirdetések tartalmát ellenőrizni, illetve jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

III/4. Amennyiben a Felhasználó hirdetésével kapcsolatban bármely hatóság, illetve harmadik személy bármilyen követeléssel fordulna a Bérléscentrum.hu felé, vagy szankciót alkalmazna a Bérléscentrum.hu ellen, a Felhasználó vállalja, hogy az ilyen szankciók, illetve igények alól a Bérléscentrum.hu-t, ide értve annak alkalmazottait, vezetőit, jogutódait, és engedményeseit, és a felmerült összes bírságot, költséget, kárt a Bérléscentrum.hu erre vonatkozó számlájának kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül haladéktalanul megtéríti.

III/5. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa bérbeadott termék, eszköz bérbeadási jogával rendelkezik, és hirdetésének tartalma harmadik személy(ek) személyiségi, szerzői és egyéb jogait, érdekeit nem sérti, illetve az esetlegesen ebből adódó jogi vita, hatósági eljárás esetén ezért kizárólagos felelősséget vállal és minden esetlegesen a Bérléscentrum.hu ellen induló peres és egyéb jogi eljárás esetén annak helyébe lép.

III/6. Üzemeltető kijelenti, hogy a bérléscentrum.hu oldalon szabadon hozzáférhető bérleti szerződésminták felhasználásból eredő esetleges károkért a felelősségét kizárja. A szerződések mindennemű felhasználásából eredő kötelezettség annak felhasználóját terheli.

III/7. Üzemeltető megtesz minden tőle telhetőt a bérléscentrum.hu weboldal zavartalan működéséért és folyamatos elérhetőségéért. Ennek okán nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból történő időleges vagy végleges rendszerleállás miatt bekövetkezett károkért, illetve az oldal elleni külső támadásokból eredő károkért.

III/8. Üzemeltető a bérléscentrum.hu weboldal szolgáltatásaival nem garantálja a Felhasználónak hirdetése sikerességét, viszont minden tőle telhetőt megtesz az eredményes bérbeadás teljesüléséhez.

 

Regisztráció, regisztráció törlése

A weboldalon történő böngészés, keresés, a bérbeadók által közölt elérhetőségek megtekintése, illetve az oldalon keresztül a hirdetőknek történő üzenetküldés nem kötött regisztrációhoz.

IV/1. Hirdetéseket csak az oldalra regisztrált tagok adhatnak fel. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzése és jóváhagyása a Felhasználó feladata. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók által a regisztráció során megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget. Az online szerződés abban az esetben jön létre, ha a regisztrációról kiküldött email a Felhasználó által visszaigazolásra kerül.

IV/2. A Bérléscentrum.hu és a Renteasy.hu 2014.06.18-án együttműködési megállapodást írt alá, melynek keretében a Bérléscentrum.hu weboldalra feltöltött jármű hirdetések automatikusan és ingyenesen megjelennek a Renteasy.hu oldalán is. A Felhasználó regisztrációjával tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy jármű bérléssel kapcsolatos hirdetései a Renteasy.hu oldalán is megjelenésre kerüljenek.

IV/3. A Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációjának törlésére. A regisztráció törlésének két módja is választható:

 • A Felhasználó az oldalra regisztrált e-mail címéről kezdeményezheti a regisztráció törlését az info@berlescentrum.hu címre írt levelében. Ebben az esetben a Szolgáltató 48 órán belül köteles a regisztráció törlését elvégezni.
 • A Felhasználó a regisztrációját saját kezűleg is törölheti Az ADATAIM Regisztrációm és hirdetéseim törlése menüpont használatával.

A regisztráció törlésével a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött online szerződés automatikusan megszűnik.

 

Tiltott/jogellenes hirdetések

V/1. A bérléscentrum.hu oldalra feltöltött hirdetésekben tilos szerepeltetni olyan tartalmat, amely jogszabályba ütközik, vagy amelynek közzétételét jogszabály zárja ki, vagy korlátozza. Nem jeleníthető meg továbbá semmilyen magatartási vagy etikai előírásokba ütköző, illetve jó erkölcsbe ütköző tartalom.

V/2. Tilos minden olyan hirdetési vagy reklámanyag elhelyezése, illetve bármilyen olyan alkalmazás használata, amely a Szolgáltatás működésében zavarokat okoz, vagy a weboldal üzemeltetését ellátó informatikai rendszer működését befolyásolja.

V/3. Tiltott hirdetésnek minősül továbbá, ha

 • a hirdetés félrevezető, valótlan adatokat tartalmaz;
 • ugyanazon hirdető többszörösen helyezi el hirdetését az oldalon;
 • a hirdetés egyetlen célja, hogy más weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tegyen közzé;
 • a hirdetés nem konkrét termék vagy szolgáltatás bérbeadását tartalmazza;
 • a hirdetéshez olyan képek kerülnek feltöltésre, amelyek félrevezetőek, vagy amelyek reklámszöveget tartalmaznak;
 • a hirdetés nem tartalmaz magyar nyelvű leírást a bérbeadó termékről.

 

Hirdetések törlése

VI/1. Az ÁSZF IV. pontja alapján jogellenesnek vagy szabálytalannak minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult az érintett hirdetést eltávolítani a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül. Súlyos szabálytalanság esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, és jogosult a Felhasználó ideiglenes vagy végleges kizárására is.

VI/2. A hirdetés törléséből eredő esetleges károkat az Üzemeltető nem köteles megfizetni a Felhasználó felé.

VI/3. A Felhasználó jogellenes vagy szabálytalan hirdetései miatt az Üzemeltetőnél keletkezett károkat a Felhasználó minden esetben köteles megtéríteni.

VI/4. A Felhasználó a bérléscentrum.hu weboldalra feltöltött hirdetéseit bármikor törölheti a Hirdetéseim menüpontban az egyes hirdetések mellett elhelyezett Törlés gomb segítségével.

VI/5. Ha az Üzemeltető úgy ítéli meg, hogy egy hirdetés nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, akkor a hirdetést az általa megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy törölheti.

 

Fizetési feltételek

VII/1. A berlescentrum.hu weboldalon a hirdetésfeladás mind a magánszemélyek, mind a céges hirdetők számára teljesen ingyenes.  A regisztrációért, a hirdetésfeladásért, illetve a hirdetések módosításáért semmilyen díj vagy jutalék nem kerül felszámításra. A hirdetések száma nem korlátozott.

VII/2. Az oldal bizonyos szolgáltatásait (hirdetések kiemelése) azonban csak külön díj megfizetését követően vehetik igénybe a Felhasználók. A díjszabás részletei a Hirdetés kiemelés menüpontban tekinthető meg.

VII/3. A díjakat a Felhasználó a bérléscentrum.hu által biztosított, alábbi fizetési módokon keresztül egyenlítheti ki:

 • átutalás

 

VII/4. A díjköteles szolgáltatás a fizetendő összeg Üzemeltetőhöz történő megérkezését követő munkanapokon, legkésőbb 48 órán belül aktiválódik.

VII/5. A kifizetett díjról az Üzemeltető elektronikus számlát állít ki, amihez a Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Üzemeltető az elektronikus számlát a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küld ki.

VII/6. A Felhasználó által megfizetett díjat az Üzemeltető csak abban az esetben téríti vissza, ha a díjköteles szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból marad el.

 

Kapcsolattartás

A felhasználói megkeresések ügyintézése írásban történik az info@berlescentrum.hu e-mail címen.

 

Szerzői jog

A bérléscentrum.hu weboldal szerzői jogi védelem alatt álló honlap. Az oldal licencének kizárólagos tulajdonosa az oldal Üzemeltetője. A honlapon elhelyezett valamennyi tartalom és arculati elem felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges! A Bérléscentrum.hu domain nevének és email címének illetéktelen és/vagy a Bérléscentrum.hu jó hírnevének rontására irányuló felhasználása, illetve a Bérléscentrum.hu bármely tartalmi és arculati elemével kapcsolatos visszaélés minden esetben bírósági feljelentést és kártérítési követelést von maga után.